بسته سوالات عمومی شماره ۱ شامل موارد زیر میباشد: ۳۴۵ نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۳۲۵ نمونه سوال احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه ۲۸۵ نمونه سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه ۳۲۵ نمونه سوال مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه ۳۱۵ نمونه سوال کامپیوتر همراه با پاسخنامه ۲۶۵ نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه ۴۵۰ نمونه سوال آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه آمار=۱۲۰س ,ریاضی عمومی=۸۰س,دنباله اعداد=۳۰س,حد=۶۰س,مشتق=۶۰س,هندسه=۶۰س,هندسه تحلیلی=۴۰س ۵۰۰ نمونه سوال مهارتهای هفتگانه ICDL با پاسخنامه ۱۴۷۲ نمونه سوال مصاحبه و گزینش با پاسخ (سوال و جواب تشریحی) ۶۵۰ نمونه سوال مصاحبه حضوری استخدام با پاسخ ۱۱۵۰ نمونه سوال تشریحی مصاحبه حضوری با پاسخ جزوه های اطلاعات تکمیلی جهت آمادگی هرچه بیشتر متقاضیان استخدام اموزش و پرورش دانستنی های کشور های جهان روزشمار تاریخ ایران از ابتدا تا کنون گاهشمار پرونده هسته ای مناسبت های تقویم لیست وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته انها دفترچه سوالات عمومی ۳ دوره قبل ازمون استخدامی آموزش و پرورش دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۴ همراه با پاسخنامه دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۶ همراه با پاسخنامه دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۹ همراه با پاسخنامه بسته سوالات عمومی شماره ۲ شامل موارد زیر میباشد (شامل ۲۶۸۶ سوال استخدام اموزش پرورش با جواب): ۴۰۰ نمونه سوال اطلاعات اجتماعی ، سیاسی و عمومی همراه با پاسخنامه ۴۰۲ نمونه سوال دانش کامپیوتر و فناوری اطلاعات همراه با پاسخنامه ۳۸۰ نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه ۴۰۰ نمونه سوال احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه ۴۰۰ نمونه سوال آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه ۴۰۰ نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۳۰۰ نمونه سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان