دانلود فایل

فروش فایل با نازلترین قیمت

اطلاعیه فروشگاه

ارتباط با ما آدرس : اردبیل شهرک سبلان فاز سه نسیم 4 پ 178 طبقه دوم عظیم زاده کد پستی 5619889464 شماره تماس 0914808910 04533632154

نقشه كامل معماري 4طبقه ابعاد 8.10 * 8

نقشه كامل معماري 4طبقه ابعاد 8.10 * 8 نقشه كامل معماري  4طبقه ابعاد  8.10 *  8 بهمراه برش ساختمان - نما - پلان مبلمان و پلان اندازه گذاري - شيب بندي نوع فايل : اتوكد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

نقشه كامل معماري و سازه بتني مدرسه 4 طبقه در ابعاد 35 * 54 بهمراه دتايل هاي اجرايي

نقشه كامل معماري و سازه بتني مدرسه 4 طبقه در ابعاد 35 * 54 بهمراه دتايل هاي اجرايي نقشه كامل معماري و سازه بتني مدرسه 4 طبقه در ابعاد 35 * 54 بهمراه دتايل هاي اجرايي بهمراه برش ساختمان - نما - پلان مبلمان و پلان اندازه گذاري - شيب بندب - و جزيئات اجرايي كامل تير و ستون  و فنداسيون نوع فايل : اتوكد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه كامل معماري و سازه 2طبقه بتني ابعاد 8.50 * 10.70

نقشه كامل معماري و سازه 2طبقه بتني ابعاد 8.50 * 10.70 نقشه كامل معماري و سازه  2طبقه بتني ابعاد  8.50 *  10.70 بهمراه پلان اتدازه گذاري - مبلمان  - برش - نما  - جزيئات سازه تير و ستون بتني  - سازه فنداسيون - بهمراه پاركينگ نوع فايل : اتوكد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه معماري 5طبقه 10واحدي در ابعاد 23.83* 36.49

نقشه معماري 5طبقه 10واحدي در ابعاد 23.83* 36.49 نقشه معماري 5طبقه 10واحدي در ابعاد  23.83*  36.49 ب همراه شيب بندي - پلان مبلمان و اندازه گذاري و نما و برش نوع فايل : اتوكد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه معماري 5طبقه 3واحدي در ابعاد 15.9* 15.4

نقشه معماري 5طبقه 3واحدي در ابعاد 15.9* 15.4 نقشه معماري 5طبقه 3واحدي در ابعاد  15.9*  15.4 به همراه نماي ساختمان سه بعدي - برش ساختمان - مبلمان - و شيب بندي ساختمان نوع فايل : اتوكد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه معماري 5طبقه 2واحدي در ابعاد 10 * 20

نقشه معماري 5طبقه 2واحدي در ابعاد 10 * 20 نقشه معماري 5طبقه 2واحدي در ابعاد  10 *  20 بهمراه شيب بندي  ساختمان - نما شمال و جنوبي و برش دوطرفه نوع فايل : اتوكد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه معماري 5طبقه 2واحدي در ابعاد 16.40 * 8.5

نقشه معماري 5طبقه 2واحدي در ابعاد 16.40 * 8.5 نقشه معماري 5طبقه 2واحدي در ابعاد  16.40 *  8.5 بهمراه شيب بندي  ساختمان - نما شمال و جنوبي و برش دوطرفه نوع فايل : اتوكد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه معماري 4طبقه 2واحدي در ابعاد 11* 15

نقشه معماري 4طبقه 2واحدي در ابعاد 11* 15 نقشه معماري 4طبقه 2واحدي در ابعاد  11* 15 به همراه شيب بندي - جزئيات اجرائي سقف و پنجره دو جداره - برش  و نماي شمال و جنوبي نوع فايل : اتوكد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه معماري سه طبقه 9واحدي در ابعاد 20 * 25

نقشه معماري سه طبقه 9واحدي در ابعاد 20 * 25 نقشه معماري سه طبقه 9واحدي در ابعاد  20 * 25 بهمراه پلان مبلمان - برش دو طرفه - نما نوع فايل : اتو كد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه معماري سه طبقه 14واحدي در ابعاد 22 * 46.69

نقشه معماري سه طبقه 14واحدي در ابعاد 22 * 46.69 نقشه معماري سه طبقه 14واحدي در ابعاد  22 * 46.69 به همرا پلان طبقات و مبلمان و پرش و نما ساختمان نوع فايل : اتو كد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(2):